لیست مقالات

کاربر گرامی ، برای دیدن مقاله های دکتر صالحی روی این لینک کلیک کنید

پرسش و پاسخ

کاربر گرامی ، برای پرسش و پاسخ فعلا به این لینک مراجعه کنید ...

بیوگرافی

دکتر اعظم صالحی ،متخصص مشاوره خانواده و زوج عضو هیأت علمی ...

آدرس مطب

روز شنبه از ساعت ۰۰: ۱۵ تا ساعت ۲۱:۰۰ در محل مرکز مشاوره آفتاب
آدرس : اصفهان، خیابان عباس آباد، حد فاصل شمس آبادی و چهار باغ، و تلفن : ۲۲۰۲۲۹۵-۲۲۱۴۱۲۴

روز یک شنبه از ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰ در محل مرکز مشاوره پارسه
آدرس : اصفهان، خیابان آماده گاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا و تلفن : ۲۲۲۱۰۹۷

روز یک شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ تا ساعت ۱۶:۰۰ در محل مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
آدرس : دانشگاه اصفهان، مرکز مشاوره دانشجویی و تلفن : ۷۹۳۲۱۲۶

روز دو شنبه از ساعت ۱۵:۰۰ تا ساعت ۲۱:۰۰ در محل مرکز مشاوره انیس
آدرس : اصفهان، خیابان طیب، جنب ساختمان نقش جهان، کوچه مهدوی و تلفن : ۲۲۰۷۷۹۰

روز سه شنبه از ساعت ۰۹:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰ در محل مرکز مشاوره پارسه
آدرس : اصفهان، خیابان آماده گاه، روبروی داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا و تلفن : ۲۲۲۱۰۹۷